Bánh trung thu nhân đủ thứ

Hình không flash
Photobucket

Có flash
Photobucket

Nhân hạt sen
Photobucket

4 thoughts on “Bánh trung thu nhân đủ thứ

  1. @ chị Nguyệt : Cúm ơn chị nhiều. Em còn phải theo học chị nhiều lắm. Qua nhà chị nhiều món ngon lắm. Hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s