Hòa bình

Cầu nguyện cho nhau, bình an cho nhau.
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "</embed>");</script>To view this multimedia content, please enable Javascript.
Lạy Chúa từ nhân. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù , đem thứ tha vào nơi lăn nhục Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm Để con đem tin kính vào nơi nguy nan chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tâm Đem niềm vui đến chốn âu sầu Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người, hơn được người ủi an Tìm hiểu biết người, hơn được người hiểu biết Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh Chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân Vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện trí Ơn an bình .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s